Machina TST posiada komplet niezbędnej dokumentacji oraz certyfikatów koniecznych do wprowadzenia do sprzedaży produktów. W przypadku siatek podtynkowych jest to Europejska Ocena Techniczna ( ETA) oraz certyfikat CE wydane przez uprawnioną do tego jednostkę certyfikującą zrzeszoną w EOTA.